فعالیت۱۳۵۲بنگاه مشکل دار/تثبیت۳۰۴هزار شغل باحمایت از ۱۳۵۷بنگاه

[unable to retrieve full-text content]