باگ عجیب فالوئرهای اینستاگرام را حذف می کند

[unable to retrieve full-text content]

پرشین خودرو: اینستاگرام متوجه وجود باگی عجیب شده که به کاهش ناگهانی و چند میلیونی تعداد فالوئرهای حساب های کاربری افراد در این پلتفرم منجر شده است.