شروط معافیت شرکت های بورسی از مالیات

[unable to retrieve full-text content]

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی شرایط برخورداری شرکت های بورسی از معافیت مالیاتی را تشریح کرد.