آیت الله موسوی جزایری در سلامت کامل است

[unable to retrieve full-text content]

آیت الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری در صحت کامل است و در کشور انگلیس به امر تبلیغ مشغول است و از نظر سلامتی در صحت کامل است.