پشت پرده گشت زنی مشکوک نظامیان آمریکایی در خیابان های موصل و بغداد چیست؟

[unable to retrieve full-text content]

ترامپ در حالی به دنبال تبدیل عراق به عرصه زورآزمایی با ایران است که دامن زدن به این هرج و مرج بیش از همگان به ضرر خود آمریکایی ها تمام می شود.