صدها شهروند لبنانی در اعتراض به اوضاع بد معیشتی تظاهرات کردند

[unable to retrieve full-text content]

اعتمادآنلاین|  صدها تن از شهروندان لبنانی مقابل مقر وزارت بهداشت و کار در بیروت تظاهراتی را در اعتراض به اوضاع بد معیشتی، بیکاری و مخالفتشان با فساد به راه انداختند.
براساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، تظاهرکنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار حق و حقوق خود در زمینه بهداشت، کار و مبارزه با فساد شدند.
تظاهرکنندگان در جریان این تظاهرات برخی احزاب و گروه های سیاسی را مسؤول بحران اقتصادی، معیشتی و بیکاری در لبنان دانستند و از تاخیر در تشکیل دولت جدید انتقاد کردند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار تاسیس مراکز بهداشتی و بیمارستان های پیشرفته برای حمایت از شهروندان لبنانی و اصلاح پرداخت حقوق ها متناسب با تورم شدند.
تظاهرات و اعتراضات مردمی در بیروت و شهرهای لبنانی دیگر از هفته های اخیر علیه اوضاع نابسامان اقتصادی موجود در این کشور همچنان ادامه دارد.
منبع: ایسنا