بهبود چاقی ژنتیکی کودکان با تغییر سبک زندگی

[unable to retrieve full-text content]

محققان دانشگاه کپنهاگ دریافتند داشتن یا نداشتن استعداد ژنتیکی برای افزایش وزن، تاثیری بر تغییرات وزن ناشی از تغییر سبک زندگی ندارد.