مخابرات ۳۵ میلیون قبض کاغذی را جمع می کند

[unable to retrieve full-text content]

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تهیه ی جدول زمان بندی حذف قبوض کاغذی با دستور رئیس جمهور و حذف ۳۵ میلیون قبض دوره ای در ۴۵ روز خبر داد.