زلزله کرمانشاه را لرزاند

[unable to retrieve full-text content]

زلزله شدیدی کرمانشاه را لرزاند.