دستور دادستان تهران برای برخورد با رانندگان مست

[unable to retrieve full-text content]

دادستان تهران به پلیس دستور داد که نسبت به توقیف خودروی رانندگان مست اقدام کند و تاکیدکرد: در این زمینه دستور کتبی صادر شده و تا پایان زمان مقرر نباید این گونه خودروها رفع توقیف شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران با تبریک سال جدید میلادی به هموطنان مسیحی، اهمیت آسیب های اجتماعی در کشورمان را در چند بخش مورد توجه قرار داد و گفت: این که قانونگذار در قانون برنامه ششم توسعه موادی از این قانون را به موضوع آسیب های اجتماعی اختصاص داده، مؤید توجه قانونگذار به این مسأله به عنوان یک امر مهم و کلان است.
وی توجه مقام معظم رهبری به مسأله آسیب های اجتماعی و برگزاری چندین جلسه با مدیریت معظم له ظرف دو سال گذشته در این زمینه را موید توجه مسؤولان عالی کشور به مقوله آسیب های اجتماعی دانست.
جعفری دولت آبادی شکل گیری ساختار جدیدی برای مبارزه با آسیب های اجتماعی با تشکیل سازمان اجتماعی در وزارت کشور، اختصاص بودجه جداگانه، بازسازی سازمان اجتماعی، برنامه ریزی برای دستگاه ها و برگزاری جلسات منظم و مستمر را بیانگر اهمیت مسأله آسیب ها در کشور دانست.
دادستان …