سرخط اخبار هواپیمایی،فرودگاه ها و سفر در ۱۳ دی ۱۳۹۷

[unable to retrieve full-text content]

سرخط اخبار هواپیمایی،فرودگاه ها و سفر در ۱۳دی ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد