تخریب ۶ مغازه قدیمی در عرصه سازه های آبی شوشتر

[unable to retrieve full-text content]

چند متر مانده به ورودی سازه های آبی شوشتر، در میدانی کوچک قبل از ورودی این مجموعه جهانی، مغازه های قدیمی با شغل های نسبتاً سنتی تا همین چند روز گذشته هم هنوز فعالیت داشتند، اما حالا تصاویر منتشر شده از ۶ باب مغازه قدیمی در راسته مهم ترین نقطه شوشتر، با گودبرداری های انجام شده، خبرساز شده است.