پرهیز از مصرف نوشیدنی هایی که بی خوابی می آورند

[unable to retrieve full-text content]

به گفته محققان، می توان با اجتناب از مصرف برخی نوشیدنی ها با بیخوابی مقابله کرد.