نابودی شهری در کالیفرنیا بر اثر آتش سوزی

[unable to retrieve full-text content]

به دلیل راهبندان در جاده ها بسیاری از مردم تلاش می کنند با پای پیاده از شهر خارج شوند. گزارش ها همچنین حاکی از بستری شدن تعداد مصدوم به دلیل سوختگی در بیمارستان است.