با این راهکار ها مانند کوره کالری بسوزانید

[unable to retrieve full-text content]

اگر بتوانید روزانه ۵۰۰ کالری کم کنید قادر خواهید بود در یک هفته ۴۵۳ گرم از وزن خود بکاهید که در این باره راهکار هایی در اختیارتان می گذاریم.