آیا بهشت بر کسانی که پایان صفر را خبر دهند واجب می شود؟

[unable to retrieve full-text content]

یکی از خرافات و شایعاتی که در پایان ماه صفر در برخی نقاط کشورمان رونق گرفته، «دق الباب کردن ۷ مسجد» و «روشن کردن شمع پشت در ۷ مسجد» بعد از نماز مغرب آخرین شب صفر است.