بازداشت یک مدیرکل در همدان و معاونش

[unable to retrieve full-text content]

دادستان همدان گفت که هفته گذشته مدیرکل گمرک استان به همراه یکی از معاونان خود به اتهام اخذ رشوه بازداشت شده و دو نفر دیگر نیز مرتبط با این پرونده بازداشت شده اند و پرونده در شعبه اول بازپرسی همدان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.