فرود اضطراری پرواز تهران ـ مشهد در سبزوار

[unable to retrieve full-text content]

حسن جعفری مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: به دلیل شرایط جوی و کاهش دید در فرودگاه مشهد، پرواز تهران مشهد در فرودگاه سبزوار به زمین نشست.