توییتر قابلیتی جدید معرفی کرد

[unable to retrieve full-text content]

توییتر یک قابلیت جدید اضافه کرده است،این قابلیت جدید امکان گزارش یا Report کردن اکانت هایی که فکر می کنید ربات یا تقلبی باشند را فراهم می کند.