موکلم مجبور بود ارز را به اقوام بفروشد

[unable to retrieve full-text content]

خبرگزاری فارس: در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات پنج مدیر صرافی، قاضی مسعودی مقام، سید مازن قائنی متهم ردیف سوم این پرونده را به جایگاه احضار کرد و اتهامات را به وی تفهیم کرد و از متهم پرسید آیا این اتهامات را قبول دارید و متهم پاسخ داد: من اتهام مشارکت را قبول ندارم. ما اجبار داشتیم که سهمیه روزانه را به فروش برسانیم و در سامانه سنا اعلام کنیم. اگر ایرادی وجود داشت، باید به ما اعلام می شد.
وی افزود: اگر اشتباهی در توزیع بود، مقصر آن بانک مرکزی است، زیرا ما کارمند بانک مرکزی بودیم، اما هیچ شیوه نامه ای برای ما تعیین نشده بود.
قائنی ادامه داد: من سه بار به اداره صراف های بانک مرکزی زنگ زدم و در خصوص شیوه نامه پرسش کردم و به من پاسخ دادند از همکاران خود بپرسید؛ در پرسش از همکاران هم یکی گفت: سعی کنید بیشتر از ۱۰هزار دلار نفروشید و یکی دیگر می گفت: محدودیتی وجود ندارد.
متهم ردیف سوم پرونده تخلفات صرافان ادامه داد: حتی زمانی که بازرس به صرافی من آمد، از وی تقاضای شیوه نامه کردم، اما پاسخی به من ندادند.
وی خاطرنشان کرد: آخرین بار ۱۰ مهر ۹۳ ارز دریافت کردم و در فاصله ای که ارز گران شد من …