دفتر منطقه ای آذربایجان، رتبه نخست مشتری مداری را کسب کرد

[unable to retrieve full-text content]

دفتر منطقه ای آذربایجان واقع در تبریز در سه ماهه اول سال جاری، در جایگاه نخست رضایت مشتریان و مشتری مداری دفاتر منطقه ای ایران خودرو قرار گرفت.