۸۰ درصدبافت مسکن روستایی ورامین به نوسازی ومقاوم سازی نیازمند است

[unable to retrieve full-text content]

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین کاغذلو در دیدار با غلامرضا صالحی، مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران اظهار داشت: ۸۰ درصد از بافت مسکن روستایی شهرستان ورامین به نوسازی و مقاوم سازی نیاز دارد.
کاغذلو در ادامه افزود: سال گذشته با ارائه تسهیلات ویژه بنیاد مسکن ، بیش از ۴۰ واحد مسکن روستایی شهرستان ورامین مقاوم سازی شد و به منظور فرهنگ سازی اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده روستایی، ۲ منطقه روستایی شهرستان به صورت پایلوت با نظارت بخشداری های مرکزی و جوادآّباد و بنیاد مسکن به عنوان اجرای طرح نوسازی انتخاب می شود تا با اجرای کامل این طرح ، دیگر مناطق نیز به نوسازی تشویق شوند.
وی با اشاره به این که تمامی روستاهای ورامین از طرح هادی برخوردار هستند بیان داشت: با توجه به اتمام افق ۱۰ ساله طرح هادی مناطق روستایی شهرستان، برنامه ریزی بازنگری طرح هادی ۱۱ روستا در دست اقدام است.
سرپرست فرمانداری ورامین با اشاره به اینکه نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده باید در دستور کار باشد بیان داشت: هر چه قدر به این موضوع اهمیت داده شود بیشتر می توانیم به اهمیت آن در زمان بحران و وقوع حوادث پی بریم چرا که با ایجاد سازه …