پیشنهاد فعال سازی بانک های ایرانی در عراق/ارزصادراتی باید بازگردد

[unable to retrieve full-text content]

نایب رییس اتاق ایران و عراق با بیان اینکه بانک مرکزی حق دارد بازگشت ارز حاصل از صادرات را مطالبه کند، گفت: باید بانک های ایرانی در عراق را فعال کنیم و دینار را به رسمیت بشناسیم.