نیروهای مسلح پیشگام ادغام و تجمیع بانکی شدند

[unable to retrieve full-text content]

مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان با تاکید بر پیشگامی بانک های نیروهای مسلح در زمینه ادغام، تجمیع و ادغام بانک ها را یک ضرورت برای نظام بانکی کشور عنوان کرد.