جبران کسری بودجه با کاهش هزینه ها و کشف منابع جدید

خزانه دار شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: لایحه بودجه برخی از سازمانهای وابسته به شهرداری با کاهش روبروشد و دلیل این امر کاهش در حجم عملیات و یا منابع درآمدی است

به گزارش شهرآراآنلاین، محمد حسین ودیعی در گفتگو با خبرنگار ما پیرامون کاهش بودجه برخی از سازمان های وابسته به شهرداری گفت: کاهش در مصارف راه چاره ای برای تعادل بخشی و حفظ توازن بودجه در منابع و مصارف سازمانها است و به جز دو سازمان در سایر سازمان ها بدلیل کاهش حجم فعالیت ها از شیوه کاهش در مصارف استفاده شده است.

وی کاهش منابع درآمدی برخی از سازمانها را دلیل کاهش بودجه برخی از سازمان ها دانست و افزود: با کاهش منابع درآمدی دو گزینه کشف منابع جایگزین و یا کاهش در هزینه ها، ره یافت های سازمان هاست اما در این میان از کاهش هزینه های اجتناب ناپذیر مثل حقوق و مزایای پرسنل صرفه نظر خواهد شد لذا کاهش در بخش دارایی های سرمایه ای اتفاق خواهد افتاد.

تبصره استفاده از راه های جدید درآمدی و کنترل هزینه ها موضوع دیگری بود که خزانه دار شورای شهر به آن اشاره کرد و افزود: کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرد تبصره های تکلیفی به بندهای بودجه برخی از سازمان ها افزوده شود، استفاده از فضاهای تبلیغاتی در قطار شهری و اتوبوسرانی از جمله تکالیف سال آینده شهرداری و سازمانهای وابسته به آن بود.

وی در توضیح شبه آسیب کاهش حجم فعالیت های برخی از سازمان های خدمت رسان در انجام وظایف عمومی مربوط به شهر وشهروندان گفت: کاهش فعالیت های سازمانها به معنای کاهش در وظایف ضروری و خدماتی نیست و اگر سازمانی نتواند منابع درآمدی کافی ایجاد کند با جابجایی و اصلاح در برخی از منابع و فعالیتها، آسیب های تهدید کننده خدمت رسانی را بین خواهیم برد.

خزانه دار شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به انتشار بودجه ۹۶ و ۹۷ شهرداری در سامانه های مختلف شورا به شهروندان علاقه مند توصیه کرد با مطالعه جداول ضمیمه بودجه شهرداری و تحلیل ردیف های بودجه با هدف گذاری و برنامه عملیاتی سال آینده شهرداری آشنا شوند.

Let’s block ads! (Why?)