زمینه های مفسده اداری و مالی باید برطرف شود

زمینه  های مفسده اداری و مالی باید برطرف شود

چهارمین نشست شورای هماهنگی حراست های وابسته و تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، مسعودکرباسیان طی سخنانی با بیان اینکه همت همه باید افزایش رضایتمندی اقتصادی مردم باشد، اظهار داشت: امنیت اقتصادی با رشد سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار اتفاق می افتد.
وی ضمن تایید انتظارات به حق مردم برای ارتقای قابل توجه رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما کشور ثروتمندی هستیم و از این ثروت ها باید در جهت ایجاد منابع مالی و تامین توقع رفاه و آسایش در خور مردم استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش مدیران حراست ها از اقدامات انجام شده، تصریح کرد: حراست ها به صورت تخصصی به حوزه گلوگاه های مفسده و آسیب ورود کرده اند و کارهای ارزنده ای صورت گرفته است ولی نباید به این مقدار بسنده کنید.
کرباسیان تاکید کرد: باید ابعاد تخصصی این اقدامات را با رویکرد پیشگیرانه گسترش و راهکارهای لازم را ارایه نمایید.
وی افزود: حراست باید از نیروهای ارزشمند و دارای استعداد صیانت نماید و برای رشد و ارتقای جایگاه آنان همت گمارد و از سوی دیگر مراقبت کند که افراد بی لیاقت و ناتوان بر اساس سفارش در مصدر امور قرار نگیرند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه حراست ها باید برای محافظت از برخی مدیران ارزشمند که به ناحق مورد تهمت و افترا قرار می گیرند، اقدامات مؤثری انجام دهند گفت: حراست ها باید برای برخورد با فساد هرگونه ملاحظه و اغماض را کنار بگذارند.
کرباسیان ضمن تشریح الزامات ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین رئیس جمهور برای مقابله همه جانبه با زمینه های فساد زا، …

اخبار پیشنهادی:

زمینه  های مفسده اداری و مالی باید برطرف شود

Let’s block ads! (Why?)