سرپرست دبیرکلی فدراسیون شنا مشخص شد

بانک ورزش – با دریافت حکمی از سوی رئیس فدراسیون، فرید فتاحیان به سمت سرپرست دبیر کلی فدراسیون شنا منصوب شد.
به گزارش بانک ورزش و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، محسن رضوانی با صدور ابلاغی فرید فتاحیان را به سمت سرپرست دبیر کل فدراسیون شنا منصوب کرد. فرید فتاحیان در ادوار گذشته مسئول کمیته امور بین الملل فدراسیون شنا ایران و همچنین از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ مدیر دفتر و هماهنگ کننده فنی کنفدراسیون آسیا بود.
پیش از این محسن سمیع زاده این مسئولیت دبیرکلی را بر عهده داشت.
در حکم وی آمده است:
جناب آقای سید فرید الدین فتاحیان
با سلام و تحیت
احتراماً، بدینوسیله براساس ضوابط و جهت انجام امور اداری مربوطه تا صدور ابلاغ، جنابعالی به سمت سرپرست دبیرکل فدراسیون شنا منصوب می گردید.
امید است با اتکال به ایزد منان و بکارگیری از ظرفیت های موجود در جهت حسن اجرای وظایف محوله و پیگیری امور، موفق و مؤید باشید
 محسن رضوانی
رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

اخبار پیشنهادی:

Let’s block ads! (Why?)