همه دولت ها میل به پنهانکاری و عدم شفافیت دارند/ وقتی مردم اعتماد نداشته باشند سیاست پذیری نخواهند داشت/ مرز میان مصلحت و شفافیت مصلحت عمومی است

به گزارش روزنامه فرهیختگان، او را به عدالتخواهی و مجاهدت برای ایجاد شفافیت می شناسند. رویه ای که در مجالس اول، هفتم، هشتم و نهم که مردم بهشهر و تهران را در مجلس شورای اسلامی نمایندگی می کرد، همواره در عملکرد او قابل مشاهده بود. حالا «احمد توکلی» ۶۶ ساله در فضای فراغت از درگیری های دوره مسئولیت، کنجی نشسته و در دفتر ساده و بی آلایش خود «شفافیت» و «عدالت» را در عملکرد حاکمان، دیده بانی می کند. استاد بازنشسته دانشگاه شهیدبهشتی خود را «اذان گوی بی موقع» می خواند و به ما هم توصیه می کند که اذان گوی بی موقع باشیم. به اعتقاد او وقتی مسئولان نمی خواهند درد مردم را بشنوند باید مطالبات واقعی جامعه را به گوش آنها بچپانیم. بنابراین در محضر آنها باید مردم را خبردار کرد. با این اوصاف و برای روشن تر شدن دغدغه های احمد توکلی ناظر به مقوله شفافیت با او به گفت وگو نشستیم.
به عنوان سوال اول لطفا پیرامون چارچوب مفهومی شفافیت توضیح دهید.
حکومت با مردم و مردم با حکومت کار دارند، اگر بخواهند با هم یک هدف مشترک ملی را تعریف کرده و تبعیت کنند و اگر با هم کار دارند باید از هم خبر داشته باشند. حکومت محتاج اعتماد مردم است و بدون اعتماد مردم نمی تواند کار کند. به عنوان نمونه حکومت بر مالیات استوار است. همان طور که حکومت باید نسبت به مردم شفاف باشد مردم نیز باید در حوزه مالیات نسبت به حکومت شفافیت به خرج دهند، از حیث اطلاعاتی که مردم دارند و می توانند به حکومت دهند. پس شفافیت مقوله ای دو طرفه میان مردم و حاکمان است. چون به هم احتیاج دارند باید از هم خبر داشته باشند. البته شفافیت پیرامون حکومت از شفافیت پیرامون مردم مهم تر است. امیرالمومنین(ع) می فرمایند اگر رعیت به صلاح باشد حکومت به صلاح است.
 شفافیت همرأیی و همرأیی همراهی می آورد
هر کاری حکومت می کند الا موارد استثنا، باید برای مردم به موقع، به مقدار و شفاف روشن شود و اطلاعات را به مردم بدهند. به طوری که مردم هر لحظه بتوانند بگویند هر کسی چه کاری انجام داده و چرا آن کار را می کند. اگر مردم بدانند حکومت چه می کند با او همراهی می کنند چون علت را می دانند. شفافیت همرأیی، و همرأیی همراهی می آورد.
 اگر حکومت برای مردم شفاف نباشد اعتراض ایجاد می کند
اگر وجه عقلانی رفتار حکومت برای مردم آشکار نباشد مردم بنا به فطرت خودشان با عقل و معلومات خودشان قضاوت می کنند. حالا اگر اطلاعات کم باشد قضاوت سخت تر و مصیبت بیشتر می شود و به همین دلیل از حکومت فاصله می گیرند. در بازاری که دولت ها خود را کتمان می کنند باید منتظر شایعات باشند که البته این موضوع در کشور ما فراوان است. وقتی شفافیت نباشد شایعات بازار پیدا می کند و همانند حقیقت پذیرفته می شود. حکومت به اعتماد مردم احتیاج دارد و بدون اعتماد مردم کاری نمی تواند انجام دهد. این سرمایه اجتماعی بزرگی است که مردم به حکومت اعتماد داشته باشند. اعتماد در یک فضای مجهول عجیب و غریب و پیچیده وتودرتو ایجاد نمی شود. شما در تاریکی احساس راحتی می کنید؟ چنین نیست. وقتی نور می آید همه چیز را خواهید دید. هر جا نور بیفتد این پیام به ما می رسد که چه چیزی در کجا قرار دارد. این امر به مردم اطمینان خاطر می دهد. شما برق اتاق خود را خاموش کنید، با اینکه می دانید مانعی در مقابل شما نیست با احتیاط راه می روید. راحت نمی توانید راه بروید. با اینکه می دانید سر راه شما چیزی نیست بازهم اطمینان ندارید. نور که باشد به راحتی راه می روید.
پس ما برای اینکه مردم را همراه حکومت کنیم باید مردم را هم رای کنیم. باید اطلاعات را مشترک کرد. نگذاریم چیزی پنهان بماند. امیرالمومنین(ع) در نهج البلاغه می فرمایند که حق شما بر گردن من این است که من هیچ چیزی را از شما پنهان نکنم جز مسائل جنگی را! حالا شرایط پیچیده تر شده است و جنگ ها شئون مختلفی پیدا کرده و ممکن است مجبور شوند یک موضوع صنعتی را هم برای مدتی کوتاه پنهان کنند ولی اصل بر افشا و شفاف شدن است.
به اعتقاد شما پدیده «شفافیت» چه نسبتی با عدالت دارد؟
نسبتش با عدالت این گونه است که وقتی شما می خواهید امربه معروف و نهی از منکر کنید اگر ندانید طرف مقابل تان چه می کند آیا می توانید تشخیص دهید عمل او معروف است یا منکر؟ باید بدانید فرضا امروز آقای رئیس جمهور مذاکره کرده این حرف را گفته و آن حرف را شنیده است تا شما براساس آن بتوانید بگویید او عزت را رعایت کرده یا خیر.
وزیر صنعت قرارداد بسته است. شما باید بدانید این قرارداد چه بوده تا بتوانید بگویید منافع تامین شده یا خیر. اگر بخواهید امربه معروف و نهی از منکر کنید باید بدانید چه اتفاقی رخ داده و چرا رخ داده تا بتوانید قضاوت کنید. امربه معروف و نهی از منکر در دین چه اهمیتی دارد؟ اهمیتش تا اندازه ای است که امیرالمومنین(ع) می فرماید نسبت اهمیت امربه معروف و نهی از منکر در مقابل تمام عبادات دیگر، همانند نسبت اقیانوسی است در برابر رطوبت مختصری که از بازدم خارج می شود.
 امربه معروف و نهی از منکر ملازمه قطعی با مقوله شفافیت دارد
بی عدالتی جایی رخ می دهد که مسئولان کارهایی می کنند که فراتر از قانون یا ضدقانون است یا فرضا می خواهند منافعی را به ناحق جلب کنند. اگر مسائل شفاف شد برخی دست به چنین اقداماتی نمی زنند.
بیشتر جنایات در شب اتفاق می افتد. چرا در روز این گونه نیست؟ چون آفتاب هست. وقتی دوربین فیلمبرداری روی انسان زوم می کند او خود را جمع وجور می کند. وقتی چشم مردم روی مسئولان باشد آنها خودشان را جمع و جور می کنند. امربه معروف و نهی از منکر ملازمه قطعی با مقوله شفافیت دارد. اگر امربه معروف نباشد بی عدالتی رشد می کند و معروف و منکر جای خود را عوض می کنند. نسبت شفافیت با عدالت این است که زمینه ساز عدالت، بازدارنده فساد و کنترل کننده مسئول است.
در پاسخ به سوال اول به نقش مردم اشاره داشتید و اینکه جایگاه مردم در این مقوله کجاست. این تحقق مطالبه شفافیت و ارضای حس دانستن در جامعه چه تاثیری دارد؟شما به یک خاصیت دیگر شفافیت اشاره می کنید که درست هم هست. مردم می خواهند سردربیاورند، اینکه گفتید میل به دانستن باید ارضا شود حرف زیبایی است. مردم وقتی بدانند آرامند. وقتی ندانند کنجکاوی می کنند. وقتی کنجکاوی باشد و اطلاعات شفاف نباشد شایعات افکار مردم را می سازد. شما وجود شفافیت را در حکومت امری ضروری تلقی کردید. در مقابل اما شاهد هستیم که در بسیاری موارد، عدم شفافــیت هــا با کلـید واژه مصلــحــت توجــیــه می شوند. شما مرز بین شفافیت و مصلحت را کجا می دانید؟
نــمــی شــــود یــک سیاستمدار به مصلحت اعتقاد نداشته باشد. چون شرایط یکسان نیست و ثابت باقی نمی ماند. به عنوان مثال فرض کنید بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را بالا ببرد. در شورای پول و اعتبار این تصمیم را می گیرند. آنجا افراد وقتی وارد شورا می شوند قسم نامه ای امضا می کنند که اطلاعات را بیرون نبرند. اگر لازم باشد رئیس شورا مصاحبه می کند و گفتنی ها را می گوید. فرضا تصمیم بر این است که قیمت ارز را بالا ببرند. شما اگر خبر داشته باشید برای خرید ارز وسوسه نمی شوید؟ اینجا کتمان برای مصلحت عموم برای مدت کوتاهی لازم می شود.
پس مصلحت سنجی لازم است. ولی اصل باید مصلحت عموم باشد نه آنکه مصلحت شخص در میان باشد. مصلحت سنجی ای منفور است که به خاطر حفظ منافع شخص مطرح می شود.
مرز میان شفافیت و مصلحت مصلحت عمومی است
یعنی مرز شفافیت و مصلحت باید مصلحت عمومی باشد؟
بله. اگر مصلحت عمومی موضوعیت یافت، این مصلحت سنجی بحق است. متاسفانه در مثال ذکرشده برخی می روند ارزهای بازار را می خرند و درنهایت با این اقدام اختلاف طبقاتی ایجاد می کنند.
چرا بسیاری از مسئولان نسبت به مصلحت عمومی بی تفاوت شده یا از آن فاصله گرفته اند؟
برای اینکه «خود» خیلی موضوعیت پیدا کرده است. شخص از خود ممنون است و قیمت خود را از دیگران بالاتر می داند و با این اوصاف مسائل خودش برایش دراولویت است.
ناظر به مقوله مصلحت، مردم تنها یک بعد موضوع محسوب می شوند. بعد دیگر مسئولان هستند. این روزها می بینیم که با توجیه مصلحت قراردادهایی بین المللی منعقد می شوند که حتی برای نمایندگان مردم در مجلس نیز محرمانه به شمار می آیند.
من این رفتار را قبول ندارم. این دست مصلحت سنجی ها بیجاست. نکته بنده این بود که اصل مصلحت سنجی را نمی توان رد کرد. اما لزومی ندارد مصداق های مورد اشاره شما پنهان شود. این موارد باید آشکار باشند. لااقل نمایندگان باید در جریان جزئیات قرار گیرند.
 وقتی مردم اعتماد نداشته باشند سیاست پذیری نخواهند داشت
مصلحت سنجی در سیاست اجتناب ناپذیر است. مهم این است که ما برای چه مصلحت می سنجیم. ملاک مصلحت سنجی ما به چه کسی بازمی گردد. اگر ملاک فرد باشد این امر شیطانی است و درصورتی که ملاک عمومی باشد، رحمانی است. ممکن است حتی اشتباه هم در آن وجود داشته باشد اما در کل رحمانی است. یعنی ملاک من این است که مردم ضرر نکنند.
به اعتقاد شما فضای سیاسی به آن سمت حرکت می کند که مصلحت رحمانی شکل گیرد؟
خیر، الان چنین نیست. اینکه ما امروز تلاش می کنیم برای آن است که سلامت بیشتر و فساد کمتر شود.
چنین هم وغمی بین مسئولان هم حاکم است؟
مسئول داریم تا مسئول!
آفت های محرمانه سازی برای جامعه چیست؟ درنهایت ما چه چیزی را از دست می دهیم؟
همان خوبی هایی که شمردم بدی هایش را در نظر بگیرید. دشمن شایعه پخش می کند و مردم استعداد پذیرش شایعه را پیدا می کنند. مسئولان فریاد می زنند که چرا سیاست های ما کارگر نمی افتد. سیاستگذاری با سیاست پذیری در کنار هم کشور را نجات می دهد. اگر اعتماد وجود داشته باشد، یعنی سیاستگذار مورد اعتماد باشد، مردم سیاست پذیر می شوند و دولت به اهدافش می رسد. ولی وقتی مردم اعتماد نداشته باشند سیاست پذیری نخواهند داشت؛ بنابراین تصمیم دولت با مانع مواجه می شود.
 مردم در حوزه شفافیت به حقوق شان واقف نیستند
به عنوان مثال روحانی که ابتدا برسرکار آمد در مقطعی که در اوج مقبولیت بعد از پیروزی بود، اقدام به ثبت نام مجدد مردم برای یارانه ها کرد. دولتی ها با تبلیغات فراوان که بعضا رنگ تهدید هم به خود گرفت به جامعه می گفتند اگر کسی به یارانه نیاز ندارد ثبت نام نکند. نتیجه چه شد؟ ۷۴ میلیون نفر بودیم، ۷۶ میلیون نفر ثبت نام کردند. این اوج سیاست ناپذیری مردم است. روحانی برنده انتخابات بود. مردم باید حرف کسی را که به او رای داده اند قبول می کردند. اما چنین نشد. مردم می گفتند رای ما به جای خود اما در این خصوص حرف رئیس جمهور را قبول نداریم؛ چراکه احتمالا پول یارانه ها در جای نامناسبی خرج خواهد شد. پس به خود مان پول ها را بدهید، می دانیم چطور خرج کنیم. سیاست ناپذیری به معنای شکست سیاست های کلان اقتصادی است. دولت بدون مردم نمی تواند کاری بکند.
در محرمانه سازی های نابجا که اشاره شد خلأ قانونی داریم یا قانون وجود دارد ولی اجرا نمی شود؟
مردم به حقوق شان واقف نیستند. جمهوری اسلامی باید در این خصوص به مردم آموزش دهد. محرمانه شدن قاعده ای دارد. براساس قانون دسترسی آزاد و انتشار اطلاعات، هر تصمیم و مصوبه ای که برای عموم مردم حق یا تکلیف ایجاد کند، قابل محرمانه شدن نیست. با این معیار اگر مواردی را که مهر محرمانه خورده بسنجید خواهید دید که اغلب قابل محرمانه شدن نیستند.
 دولت های پس از انقلاب در حوزه شفافیت همگی سر و ته یک کرباسند
محرمانه شدن قاعده دارد و مستلزم حق و تکلیف است. چندی پیش طی مناظره ای در شبکه دو با معاون یکی از وزارتخانه ها بحثی داشتیم پیرامون مقادیری ارز که به غلط استفاده شده بود. طرف مقابل زمانی که دستش از استدلال خالی شد گفت چرا شما اطلاعات سری را منتشر می کنید. گفتم به شما ارتباطی ندارد و به دادگاه مرتبط می شود و من هم همانجا پاسخ می دهم؛ اما شما چرا تخلف کرده اید بعد مهر سری روی سند مشتمل بر اطلاعات زده اید؟ محرمانه کردن عموما برای پوشاندن ضعف است و ناشی از بی صداقتی و عدم اعتماد به مردم است.
بحث شفافیت دغدغه امروز و دیروز شما نیست و سال هاست که نسبت به این موضوع دغدغه مند هستید. عملکرد دولت های پس از انقلاب را در مقوله شفافیت چطور ارزیابی می کنید؟
تقریبا همگی سر و ته یک کرباسند. از هر کدام نمونه هایی را در ذهن دارم که نشان می دهد پنهان کاری را ترجیح می دادند. در ادبیات سیاسی ایرانیان مطالبه شفافیت محدود به چند سال اخیر است که «دیدبان شفافیت و عدالت» هم یکی از عواملش بوده است؛ ولی در گذشته از این ضعف ها داشته ایم.
سال ۶۷ مهندس موسوی لایحه متمم بودجه را به مجلس برد که مهر سری به آن زده بود. در این خصوص من در روزنامه رسالت یک سرمقاله نوشتم با عنوان «لایحه سری».
بعد از استعفای شما بود؟
بله، در سرمقاله نوشتم مردم! نخست وزیر چنین لایحه ای را با مهر سری به مجلس برده که در آن این موارد آمده است. همه را افشا کردم. اینکه می خواهند ۱۱۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض بگیرند که با چاپ و انتشار اسکناس مقدور می شد و این امر سبب تورم می شد. ضمن آنکه اساسا حق زدن مهر سری ندارند؛ چراکه به کلی لایحه سری موضوعیتی ندارد؛ لایحه، سری نمی شود. بلکه صرفا مجلس می تواند با ضوابط آیین نامه غیرعلنی برگزار شود.
 در پی انتشار یک سرمقاله ۱۳۷ نماینده و معاون نخست وزیر علیه من اعلام جرم کردند
این را هم در پرانتز بگویم که جلساتی را که مجلس به صورت غیرعلنی برگزار می کند، هیچ یک از نظر حقوقی غیرعلنی نیستند. هیچ یک رسمیت ندارند و همه حرف های آن را می توان منتشر کرد. آن جلسه ای که در قانون مطبوعات آمده و از آن به عنوان افشای جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی یاد می شود، جلسه ای رسمی است که قاعده ای دارد و عده ای باید تقاضا کنند و بعد با نصاب خاصی از رای موافق به تصویب برسد تا جلسه به صورت غیرعلنی رسمیت یابد.
در پی آن سرمقاله ۱۳۷ نفر از نمایندگان مجلس سوم علیه من اعلام جرم کردند. علاوه بر آن آقای عطاءا… مهاجرانی، معاون نخست وزیر هم علیه من که نویسنده بودم اعلام جرم کرده و در دادگاه شکایت کرده است. البته این در حالی بود که طبق قانون شکایت از نویسنده موضوعیت ندارد و باید از صاحب امتیاز شکایت کرد.
من در دادگاه حاضر شدم و سه جلسه بازپرسی رفتم. آن زمان اینترنت نبود. به ناچار کتاب قانون را زیر بغل می گذاشتم و به دادگاه می رفتم. بازپرس از من پرسید ماجرا از چه قرار است؟ جریان چیست که از سویی ۱۳۷ نماینده علیه شما اعلام جرم می کنند و از سویی دیگر دولت شکایت می کند؟ در این بین هم هر بار موسوی اردبیلی به من زنگ می زد که پرونده به کجا رسید. گفتم جریان این است که اینها می خواهند کار خلاف کنند و نمی خواهند مردم مطلع شوند و من می خواهم مردم بفهمند. بعد از سه جلسه بازپرسی، بازپرس برایم قرار منع تعقیب صادر کرد. وقتی برای امضای ابلاغ به بازپرسی رفتم، بازپرس گفت که مهاجرانی از من سوال کرد به نظر مشورتی شما به قرار اعتراض کنم؟ گفتم فایده ندارد؛ چون توکلی به قانون آشنا ست و در شعبه دیگر هم چون به درستی استناد می کند نتیجه همین می شود. این را هم بگویم که فردای انتشار سرمقاله «لایحه سری»، مرحوم هاشمی رفسنجانی به ناچار مهر سری را نادیده گرفت و به روال عادی لایحه متمم بودجه بررسی شد.
 بنده نزدیک ترین نظر را در مسائل اقتصادی با رهبری دارم
به عنوان نمونه ای دیگر برای اولین بار بعد از انقلاب سازمان برنامه گزارش اقتصادی سال ۶۳ را در سال ۶۵ منتشر کرد؛ این در حالی بود که طبق قانون این گزارش باید شهریور هر سال در باره سال پیش منتشر شود. در واقع با انتشار این گزارش در مسائل اختلافی اقتصادی ما با نخست وزیر، مواضع ما تایید و نظرات آنان رد می شد. نکته دیگر آنکه در برخی مطالب کارشناس های سازمان برنامه هم بی انصافی کرده و در این گزارش خیلی به دولت حمله کرده بودند. من ضمن انتشار فصل کلی آن، رویه ام این گونه بود که در مواجهه با هر گزاره ای که از دایره انصاف خارج بود از دولت دفاع می کردم. در مقابل هم اگر نکته ای به درستی مطرح شده بود آن را تبیین می کردم.
در واکنش به این موضوع موسوی خبرنگارها را جمع کرد و گفت یک عده زمان جنگ به دشمن گرا می دهند و آبروی ما را می برند و… خیلی گله کرد.
نظر رئیس جمهور وقت چه بود؟آیت ا… خامنه ای؟
بله.
مثبت بود. ایشان نگاه شان باز است.
ایشان نظر خود را اعمال نکردند؟
خیر، رئیس جمهور خیلی نمی توانست اعمال نظر کند؛ به خصوص در دعواها. بنده خودم حریف بودم و مشکلی نداشتم. انتظار نداشتم ایشان وسط بیایند و خود را خرج من کنند. الان هم انتظار ندارم.
اما نظر شما به نظر ایشان نزدیک بود.
بله، شاید بین سیاستمداران بنده نزدیک ترین نظر را در مسائل اقتصادی با ایشان دارم.
از دولت های بعدی هم اگر مصادیقی در ذهن دارید، بفرمایید.
روزی مــــــــرحــــوم هاشمی رفسنجانی در خطبه های نمازجمعه حرف هایی زد که اشتباه بود. من نامه نوشتم و این اظهارات را نقد کردم.
در چه زمینه ای بود؟
در حوزه تولید صنعتی بود. می خواستند بگویند اوضاع خیلی خوب است و من هم گفتم اوضاع خوب نیست. البته این مربوط به قبل از دوران ریاست جمهوری ایشان است. ایشان گفتند «یک عده نادان به ما ایراد می گیرند که حرف های شما اشکال دارد.» خب اشکال داشته باشد؛ چرا ناراحت می شوید؟ بگویید اشکالش را رفع می کنیم. در انتخابات دولت پنجم من رقیب ایشان بودم.
نفر دوم هم شدید.
بله، بعد از انتخابات ریاست جمهوری اول این نخستین بار بود که یک نفر به طور جدی با آقایان رقابت می کرد.
هرچند همه اصولگرایان پشت آقای هاشمی بودند.
بله، من آنجا خیلی حرف ها زدم. بعد از انتخابات آقای هاشمی در مجلس تحلیف فقط اشک نریخت. بغض کرده بود که از من و خانواده ام ایراد می گیرند. در حقیقت انتقادها و شفاف سازی ها در آن دوران موثر بود.
 اذان گوی بی موقع باشید
در زمان هارون الرشید پیرمرد کفش دوزی در مسجد جامع اذان می گفت. روزی مردی سراسیمه وارد دکه او می شود. پیرمرد می گوید چرا حالت اینگونه منقلب است؟ مرد سراسیمه می گوید فلان افسر هارون به همسر من تعرض کرده. این پیرمرد بلافاصله در شرایطی که هنوز وقت نماز فرانرسیده و مثلا ساعت ۱۰ صبح بود رفت بالای گلدسته مسجد جامع و اذان غرایی گفت. هارون گفت کیست که این موقع اذان می گوید و مردم را گمراه می کند؟ او را نزد خلیفه آوردند. هارون پرسید چرا این موقع اذان گفتی؟
پیرمرد گفت در مملکتی که افسر خلیفه به زن مسلمان تعرض کند اذانش را باید همین گونه بی موقع گفت و در ادامه توضیح داد که ماجرا از چه قرار بوده است؛ بر همین اساس افسر خاطی را حسابی گوشمالی دادند. در ادامه هارون به پیرمرد گفت هر زمان این جور اتفاقاتی رخ داد اذان بی موقع بگو. ما اذان گوی بی موقع هستیم.شما باید اذان گوی بی موقع باشید. وقتی نمی خواهند درد مردم را بشنوند باید مطالبات واقعی جامعه را به گوش مسئولان بچپانید. شفافیت به این معناست. نمی خواهند مردم خبردار شوند. در محضر آنها باید مردم را خبردار کنید.
 به خاتمی گفتم «انس»، شما را در مجمع روحانیون گرد هم آورده نه «فکر» شما
خاتمی فرد نرم تری بود، چون تلقی لیبرالی از اسلام را بیشتر می پسندید و طبعا از این نظر باید طرفدار شفافیت می بود. اما برای اینکه با روحیه ایشان بیشتر آشنا شوید این نمونه را عرض می کنم. سال ۶۷ که ایشان وزیر ارشاد بود مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز جدا شد و اعلام استقلال سیاسی کرد. اعضای این تشکل جدید ۱۱ مصاحبه انجام دادند. از آقای کروبی تا منتجب نیا و موسوی لاری و بقیه. خاتمی هم مصاحبه کرد. از همه بهتر، اصولی تر و منطقی تر مصاحبه خاتمی بود که با حرف های بقیه فرق داشت.
من نامه ای خطاب به خاتمی نوشتم و گفتم دلایلی که شما چند نفر برای تشکیل این تشکل مطرح ساختید با هم متفاوت است و این ۱۱ نفر چهار پنج مدل حرف متفاوت داشتند. گفتم حرف شما از همه بهتر بود و من با حرف شما آنها را می سنجم. سنجیدم و به این نتیجه رسیدم و به آنها اعلام کردم که انس شما، شما را در یک تشکل گرد هم آورده نه فکر شما! به بیان دقیق تر اساسا فکر شما چندان با هم منطبق نیست و با هم نمی خواند.
این نامه را اواخر اسفند نوشتم. روز عید در جماران خدمت امام (ره) بودیم. آن موقع من وزیر نبودم و صرفا یک روزنامه نگار بودم. بیرون که آمدیم بعد از تبریک سال نو از آقای خاتمی پرسیدم نامه را مطالعه کردید؟ گفتند بله، دو یا سه بار نامه را خواندم. گفتم تقاضای من این بود در کیهان هم منتشر شود. چون همه آن مصاحبه ها در کیهان منتشر شده بودند و خاتمی هم نماینده حضرت امام (ره) در «کیهان» بود. ایشان در پاسخ گفت حتما منتشر می شود، «کیهان»نامه تو را چاپ نکند نامه چه کسی را چاپ کند؟ مدتی گذشت و چاپ نشد. چندی بعد خاتمی یک نامه در دو صفحه برای من نوشت که خیلی خوش خط هم نوشته شده بود. آنجا هر چه فحش روشنفکری بود به من داد.
از جمله نوشته بود تو همان کسی هستی که در حزب اختلاف ایجاد کردی، در مجاهدین انقـــلاب اخــتـلاف انداختی، در دولت اختلاف ایجاد کردی و حالا می خواهی در روحانیت هم اختلاف بیندازی. من به ایشان نامه نوشتم که شما به من نسبت هایی دادید که روز قیامت با شما تسویه حساب خواهم کرد.
اما مرا اینگونه معرفی کردید که قبل از انقلاب یک زندانی مبارز بودم، وزیر و وکیل بودم و این اندازه هم در سیستم صاحب نفوذ هستم که می توانم چهار تشکل را متلاشی کنم. با این اوصاف حق مردم نیست حرف مرا بشنوند و حال که نظر شما را دانسته اند نظر من را هم بدانند؟ پاسخی داده نشد و آن نامه هم هیچ وقت چاپ نشد. از این روحیات وجود دارد.
شما گفتید تفکرشان متفاوت از هم بود و صرفا به واسطه انس گرد هم آمده بودند. الان چطور، آیا این وضعیت امروز تغییری کرده است؟
جناح اصلاح طلب فعلی از زمان خاتمی به لحاظ نظری تا حد زیادی کار کردند. البته به واسط آنکه بسیاری از آنها غربی می اندیشند صرف ترجمه برایشان کافی بود و کارشان زحمت زیادی هم نداشت. طبعا با گذشت زمان به هم نزدیک تر شدند و اکنون حرف هم را بهتر می فهمند. با این وجود الان هم همچنان روحیات قبیله ای میان آنها وجود دارد.
 اصولگراها بیشتر به محرمانه بودن علاقه دارند
در جناح مقابل هم البته روحیات قبیله ای به وفور یافت می شود. اصولگراها از این حیث بدترند و ضعف شان بیشتر است. اصولگراها همچنین بیشتر به محرمانه بودن علاقه دارند. و عبارت «مصلحت نیست» را از آنها بیشتر می شنوید. ولی به هر ترتیب خاتمی حتما این عیب را کمتر از هاشمی داشت. هاشمی هم از موسوی کمتر. احمدی نژاد هم که یک نمونه نادر است و هیچ اعتقادی به شفافیت ندارد. من جایی گفتم موسوی و احمدی نژاد مانند هم هستند.
از چه لحاظ؟
از خیلی جهات.
از بعد فکری؟
خیر، از بعد رفتاری و اخلاقی بیشتر شبیه هستند. از لحاظ فکری که بنده نمی دانم احمدی نژاد اساسا چه فکری دارد! ولی از نظر رفتار سیاسی خیلی به هم نزدیک هستند.
 سال ۸۴ سه بار به لاریجانی توصیه کردم که کناره گیری کند
شما یکی از کسانی بودید که در همان سال ۸۴ به خاطر اصولگراها در انتخابات شرکت نکردید.
بله.
ظاهرا نوعی اجماع نسبی روی قالیباف ایجاد شده بود، ولی لاریجانی و احمدی نژاد خلف وعده کردند.
تعهدی به هم دادیم که در فلان تاریخ اگر نظرسنجی نشان داد یکی بالاتر است بقیه کنار بروند. من به این قول عمل کردم و بقیه عمل نکردند.
آقای لاریجانی چرا عمل نکردند؟ با توجه به اینکه روابط خانوادگی هم با ایشان دارید احتمالا از جزئیات منطق رفتار ایشان بیشتر مطلع هستید؟
آقای لاریجانی اشتباه کرد. من سه بار در آن روزها به ایشان توصیه کردم که از صحنه کناره گیری کند. دفعه اول که قبل از نظرسنجی بود گفتم به نفع من کنار بروید. خیلی ایشان را بی میل می دیدم و گفتم اگر می خواهید کنار بروید الان اقدام کنید. گفت فکر می کنم اما کنار نرفت. دفعه دوم گفتم طبق قرار کنار بروید.
بعد از نظر سنجی بود؟
بله، دفعه سوم عصر چهارشنبه ای بود که جمعه آن هفته رای گیری بود. در جاده سمنان مشغول رانندگی بودم. کنار زدم و حدود ۲۰ دقیقه با او صحبت کردم. گفتم علی آقا شما سرمایه نظام هستید، کم رای می آورید و این بد است. گفت الان به حرف تو رسیدم ولی دیگر دیر است، چون ستادهای من دلخور می شوند. گفتم آبروی شما بماند ستادها بعدا راضی می شوند. درنهایت نتوانستم ایشان را قانع کنم و کنار نرفت و درنهایت دیدید که کمتر از دو میلیون رای آورد.
 اگر جای آملی لاریجانی بودم می گفتم به پرونده «فاضل» علنی رسیدگی شود
چرا وقتی بحث برادر لاریجانی از سوی احمدی نژاد و مرتضوی در مجلس مطرح شد قوه قضائیه به پرونده او رسیدگی نکرد؟
این اعتقاد وجود داشت که برای آنکه قوه قضائیه به یک موضوع رسیدگی کند باید یک فعل مجرمانه واقع شود یا شاکی خصوصی داشته باشد یا آنکه مدعی العموم وارد شود. اینها معتقدند فعل مجرمانه واقع نشده است.
این مصلحت سنجی نبود؟
نمی دانم. اگر من جای آقای آملی لاریجانی بودم تعمدا می گفتم به پرونده فاضل لاریجانی به طور علنی رسیدگی شود. مصلحت قوه قضائیه در این است.

Let’s block ads! (Why?)

توضیح دادستان قم درباره مرگ یک میوه فروش/ قتل عمد مطرح نیست

صراط: دادستان قم با اشاره به فوت یک میوه فروش گفت: براساس بازرسی و تحقیق از شاهدان عینی و همچنین بررسی مستندات، موضوع قتل عمد در حادثه فوت “میوه فروش قمی” مطرح نیست.
به گزارش روابط عمومی دادستانی قم، مهدی کاهه درباره فوت میوه فروش قمی اظهار داشت: در پی انتشار خبری مبنی بر فوت یکی از دست فروشان خیابان شاهد به علت درگیری با مأموران شهرداری موضوع برای بررسی در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این ارتباط پرونده قضایی تشکیل و ۵ نفر از مأموران شهرداری احضار و بازجویی شد، همچنین بازپرس ویژه قتل از همان لحظات اولیه حادثه در محل حضور یافته و در حال بررسی جزئیات و عوامل دخیل در فوت این دست فروش است.
دادستان قم گفت: براساس بازرسی و تحقیق از شاهدان عینی و همچنین بررسی مستندات، موضوع قتل عمد در این حادثه مطرح نیست.
صدیقی آخا مدیرکل پزشکی قانونی استان قم نیز با اشاره به اینکه در بررسی های اولیه آثار ضرب وجرح ناشی از نزاع دیده نشده است، گفت: به نظر می رسد به دنبال نزاع لفظی، احتمالاً علت مرگ سکته قلبی بوده باشد.
وی افزود: نمونه برداری های لازم انجام و نتیجه قطعی پس از وصول نتیجه آزمایشات اعلام می شود.

Let’s block ads! (Why?)

حبیبی: سربریده شهید حججی نماد تداوم نهضت عاشورایی انقلاب اسلامی است

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، حبیبی در پایان نشست دبیران حزب اظهار کرد: سر شهید حججی چون پرچمی در اهتزاز است که شور انقلابی نسل سوم انقلاب اسلامی را در صیانت از آرمانهای الهی امام خمینی فریاد می زند.
وی افزود: شهید حججی نماینده نسلی است که نشان می دهد به پیروی از امام حسین(ع) مقتدای آزادگان جهان سرش را در طبق اخلاص و عقیده خود گذاشته است. نگاه او در هنگام اسارت و نیز هنگامی که به قربانگاه می رفت نشان از وقار و سنگینی و سکینه برای ایفای نقش تاریخی او دارد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: ملت ما او را هرگز از یاد نخواهد برد و تاریخ نام او را به بزرگی یاد خواهد کرد. چرا که او با یاران امام حسین(ع) سلفی گرفته و در قاب ذهن ملت ما همیشه جاودان خواهد بود.
حبیبی به موضع گیری های احمقانه ترامپ در قبال روسیه و کره شمالی اشاره کرد و گفت: ترامپ قادر به آنچه ادعا می کند که جامعه جهانی را می تواند مدیریت کند، نیست. وی انقدر موقعیت آمریکا را پایین می یابد که از یک کشور در جنوب آسیا می ترسد و هراسناک به هر کاری از جمله تجاوز به آبهای چین دست می زند.
وی تصریح کرد: تحریم های آمریکا علیه ایران، روسیه و کره شمالی و تهدید سایر کشورها زمینه ساز فعالیت های اقتصادی مشترک بین ایران، روسیه و چین خواهد شد و می تواند بازاری با جمعیت نزدیک به دو میلیارد نفر با توانمندی های بالا و بی نیاز از آمریکا و اروپا در منطقه پدید بیاورد. این در حالی است که آمریکا و اروپا بشدت دچار بحران های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هستند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در ادامه با اشاره به معرفی کابینه دوازدهم گفت: نوع چینش کابینه و توانایی و دیدگاه های آنها نسبت به مسائل کشور نشان می دهد اتفاق جدیدی نیفتاده است. کابینه دوازدهم ادامه کابینه یازدهم است و بعید می دانم این کابینه بتواند منشور رهبری در مراسم تنفیذ و محورهای آن را همراه وعده های رئیس جمهور به مردم عملی سازد.
حبیبی تاکید کرد: برخی از وزرای معرفی شده سابقه کاری موفق نداشته اند و تجربه کافی هم ندارند. البته برخی از آنها نیز واجد توانمندی لازم هستند.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز کشور با تداوم رکود، بیکاری، فساد اقتصادی و بی رونقی در فضای کسب و کار روبه روست چراکه دولت یازدهم در تغییر ساختار و حل مشکلات اصلی اقتصادی موفقیت چشمگیری نداشت.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به ابقای وزیر امور خارجه گفت: مطابق آنچه رهبری معظم انقلاب فرمودند دولت دوازدهم باید باب تعامل با دنیا منهای آمریکا را باز نگاه دارد و آمریکا را در صحنه جهانی منزوی کند.
حبیبی با اشاره به اینکه حجم مسایل و مشکلات کشور نیاز به استفاده از نیروی جهادی در مدیریت ها دارد، گفت: دولت دوازدهم باید نشان دهد جایگاه مدیریت جهادی در حل مشکلات مردم چیست. شاخص اصلی کارآمدی دولت این است که وزرا نشان دهند می توانند با روحیه جهادی مشکلات را رفع کنند.
وی اظهار کرد: بزودی ترامپ با بهانه های مسخره ای که می گیرد ایران را متهم به نقض برجام می کند و از زیربار پذیرش تعهدات آمریکا در برجام خارج می شود. دولت باید فکری برای خروج آمریکا از برجام بکند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به پیروزی های بزرگ مقاومت در منطقه تصریح کرد: هر چقدر حجم پیروزی ها در منطقه بیشتر شود فشار آمریکایی ها هم بیشتر خواهد شد. آمریکایی ها باید به این ادراک برسند که جمهوری اسلامی در پسابرجام مصمم تر از گذشته در مقابل آنها خواهد ایستاد.
وی همچنین با اشاره به روز مقاومت گفت: امروز مقاومت حرف اول را در منطقه می زند. جنگ ۳۳ روزه نشان داد که سونامی شکست های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه آغاز شده است و آنها روی خوش در منطقه نخواهند دید.
حبیبی با تسلیت به خانواده های شهدای افغانستان، فلسطین و میانمار و سایر کشورهای مقاومت، گفت: این وحشیگری ها نشان می دهد که ملت ها باید در ریشه کنی استکبار جهانی همت بیشتری بکار بگیرند و تدبیری برای نجات دنیا از این ظالمان و قاتلان بیرحم بیاندیشند.
سیام**۹۳۱۴**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:امیرکاردان راد
انتهای پیام /*

Let’s block ads! (Why?)

رونمایی جدیدترین محصولات گیمینگ ایسوس و مادربوردهای مبتنی بر چیپست X299 اینتل در تهران

در روز چهارشنبه هفته گذشته و در حضور گیمرهای حرفه ای، جدیدترین محصولات گیمینگ ایسوس و مادربوردهای مبتنی بر چیپست X299 اینتل در مجموعه Infinity تهران رونمایی شد.
ایسوس در چهارشنبه گذشته در مجموعه Infinity تهران، جمعی از گیمرهای حرفه ای و دوستداران سخت افزار را گردهم آورد تا از آخرین دستاوردهای خود برای این دو قشر متفاوت دنیای تکنولوژی رونمایی کند. این دورهمی بیشتر در مورد جدیدترین محصولات گیمینگ ایسوس و مادربوردهای مبتنی بر چیپست جدید X299 اینتل بود. آقای سعید مسلمی مدیر فنی روابط عمومی بخش قطعات ایسوس، در ابتدا ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، در مورد دستاوردها و اهداف شرکت ایسوس توضیحاتی را بیان کرد:

شرکت ایسوس نخستین برندی بود که در دنیای تولیدات سخت افزار، خط تولید اختصاصی محصولات مخصوص بازی را با نام Republic Of Gamers یا ROG راه اندازی کرد که بیش از ۱۰ سال از شروع آن می گذرد. امسال ما تمامی محصولات و قطعات مرتبط گیمینگ را در سبد کالای خود گنجانیده ایم. ایسوس بزرگترین برند تولیدکننده مادربورد در جهان است و در زمینه کارت گرافیک و مانیتورهای گیمینگ هم ما دارنده عنوان نخست در جهان هستیم. امسال تقریبا دو برابر محصولات جدید در دسته تجهیزات جانبی گیمینگ معرفی کردیم و تقریبا کامل ترین بازه این تجهیزات را در دسترس شما گیمرها قرار داده ایم. ایسوس اولین برندی بود که نورپردازی همگام RGB را در محصولات خود به وجود آورد و امسال در کامپیوتکس ۲۰۱۷ علاوه بر معرفی نمایشگرهای AuraSync، تصمیم گرفته شد تا SDK Aura نیز در اختیار عموم قرار بگیرد تا همه بتوانند محصولات خود را با نورپردازی اختصاصی ایسوس همگام کنند.

سپس در ادامه با معرفی مادربورد Prime X299-Deluxe بحث کمی فنی تر ادامه یافت:

مادربورد Prime X299-Deluxe پرچم دار سری Prime از چیپست X299 ایسوس است و نخستین مادربوردی است که دارای رابط پرسرعت شبکه بی سیم ۸۰۲٫۱۱ad بوده که سرعت انتقال اطلاعات داده ها در آن به بیش از ۴۵۰۰ مگابیت بر ثانیه می رسد. نورپردازی AuraSync و LiveDash OLED، طراحی لوکس و امکانات متعدد در این مادربورد، مجموعه کاملی از ویژگی ها و لوازم کارامد را در اختیار شما قرار داده است.
تجربه بازی با جدیدترین محصولات گیمینگ ایسوس
سپس نوبت به بخش جذاب برای گیمرها رسید. معرفی سری مخصوص بازی مادربوردهای X299 ایسوس! یک کیس مجهز به مادربورد ROG STRIX X299-E Gaming، کارت گرافیک ROG STRIX GTX 1080TI، خنک کننده مایع و البته نورپردازی زیبای AuraSync به همراه جدیدترین تجهیزات گیمینگ و نمایشگر ROG Swift PG258Q در اختیار حاضرین قرار داشت تا همه بتوانند تجربه بازی با این پلتفرم را در بهترین حالت ممکن تجربه کنند.

آقای مسلمی در ادامه به توضیح در مورد سری گیمینگ مادربوردهای ایسوس پرداختند:

ایسوس با تفکیک هر رده، بر حسب نیاز و بودجه به شما امکان انتخاب محصولی مطابق با نیاز و سلیقه شما می دهد. مادربورد ROG STRIX X299-E Gaming، یک مادربورد مخصوص بازی با قیمت مناسب است که تمام نیازهای یک گیمر را برآورده می کند. مدار تغذیه هوشمند و کارامد، امکانات واقعی گیمینگ نظیر تجهیزات شبکه، کارت صدای قدرتمند و نرم افزارهای متعدد، بهترین تجربه از گیمینگ را القا خواهد کرد. رده بالاترین های این سری هم مانند نسل قبلی با نام RAMPAGE تولید و نام گذاری شده اند. مادربورد RAMPAGE VI EXTREME و RAMPAGE VI APEX امسال در دو سبک کاملا نو درخشان ظاهر شدند. مادربورد RAMPAGE VI APEX در روز نخست رونمایی توانست تمامی رکوردهای مربوط به اورکلاکینگ را به خود اختصاص دهد و مادربورد RAMPAGE VI EXTREME نیز سبکی جدید از نورپردازی و کارایی را به نمایش گذاشت.

در انتها هم با پرسش و پاسخ از این دو گروه خاص دنیای فناوری، این دورهمی پایان یافت.

Let’s block ads! (Why?)

مشکلات صادراتی؛ رکود داخلی و هزینه های حمل نقل چالش های اصلی صنعت اعلام شد

صنعت سیمان گرفتار۴۰ میلیون تن مازاد تولید
گروه تولید – حدود یک سال پیش، در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ اتاق تهران در نامه ای ۱۰ بندی، انتظارات و خواسته های خود را برای خروج اقتصاد از رکود و حل مشکلات فضای کسب وکار به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه کرد که یکی از بندهای این نامه، به حل مشکلات صنعت سیمان اختصاص داشت.

اتاق تهران در آن نامه خواستار توجه خاص به مشکلات صنعت سیمان در حوزه صادرات به کشور عراق، توسعه صادرات کالای مذکور با ارائه تخفیف در خدمات حمل ونقل دریایی برای توسعه بازارهای آفریقایی و افزایش تقاضا در بازار داخل با رویکرد ضرورت احداث رویه بتنی برای جاده های جدیدالاحداث توسط وزارت راه و شهرسازی شده بود.
اکنون پس از گذشت یک سال از آن نامه، مرتضی لطفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره وضعیت صنعت سیمان گفت: صنعت سیمان از دو سال و نیم گذشته با وجود رکود حاکم بر اقتصاد، به ویژه در بخش ساختمان، با مشکلات فراوانی مواجه شده است. به طوری که تولید در این بخش از میزان تقاضا پیشی گرفته و بازار داخلی، تنها حدود ۴۰ درصد از تولیدات را به خود جذب کرده است.
بر اساس گزارشی که روابط عمومی اتاق تهران منتشر کرده است لطفی افزود: در سال های دولت هفتم و هشتم، بیش از یک هزار میلیون دلار به توسعه صنعت سیمان اختصاص یافت. اما پس از آن و در زمان بهره برداری از واحدهای جدید، به رغم توافقاتی که صورت گرفته بود تا نرخ بازپرداخت، مطابق نرخ زمان پرداخت تسهیلات باشد، نرخ مبادله ای مبنا قرار گرفت و بسیاری از واحدهای تولیدکننده سیمان در بازپرداخت این تسهیلات دچار مشکل شدند.
او با اشاره به برگزاری جلساتی با معاون اول رییس جمهور و وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، برای حل مشکلات صنعت سیمان گفت: در این جلسات مقرر شد که کمیته ای برای رسیدگی به امور سیمان در ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شود. این کمیته ایجاد شده اما به اعتقاد من تنها حدود ۳۰ درصد از خواسته های فعالان صنعت سیمان، اجرایی شده است.
او گفت: به موجب تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید قرار بود، نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی صنایع، تعیین تکلیف شود که بانک ها از همکاری در این زمینه، هنوز هم امتناع می ورزند. البته در جریان مذاکرات با مقامات دولتی، آنها موافقت کردند که اعتبار قابل توجهی، حدود یک هزار میلیارد تومان را به یارانه حمل و نقل اختصاص دهند. به دلیل سهم۴۰ درصدی هزینه های حمل و نقل در سبد هزینه های صادراتی، اختصاص این میزان یارانه می توانست کمک شایانی به رشد صادرات سیمان کند. اما تنها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش در قانون بودجه پیش بینی شد که البته ریالی از آن به بخش حمل و نقل اختصاص نیافت.
لطفی ادامه داد: همچنین در قالب تفاهمنامه سال ۱۳۹۴ سیمانی ها با دولت مقرر شد که این صنعت با توجه به مشکل تامین گاز، دو ماه فعالیت خود را متوقف کند و دولت نیز متعهد شد که در مقابل عدم مصرف گاز و مازوت، اعتباری را به این صنعت اختصاص دهد که به رغم پیگیری های مستمر، متاسفانه هنوز محقق نشده است. همچنن به موجب تفاهمنامه ای که با وزارت راه و شهرسازی منعقد کردیم، مقرر شد این وزارتخانه، سیمان مورد نیاز خود را در پروژه ها از تولیدکنندگان داخلی تامین کند و دولت هم اعتباری را به این امر اختصاص داده که قرار است در درازمدت اعطا شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: البته قرار بود اقداماتی در رابطه با ایجاد بازار داخلی در حوزه های عمرانی و بازار خارجی انجام شود و دیپلماسی تجاری در این زمینه فعال شود، که متاسفانه معطل مانده است. در حوزه صادرات نیز مشکلات فراوانی وجود دارد.
او با اشاره به سهم بالای هزینه های حمل ونقل در هزینه های صادراتی گفت: به دلیل بالا بودن این هزینه ها، امکان رقابت از تولیدکنندگان سیمان سلب شده است. نتیجه آنکه، صادرات ایران به بازارهای آفریقایی صفر است. حال آنکه در صورت اختصاص یارانه حمل ونقل، می توانیم ۱۰ میلیون تن سیمان به کشورهای آفریقایی صادر کنیم. اکنون با وجود ظرفیت تولید ۹۰ میلیون تنی سیمان، ۵۶ میلیون تن در داخل مصرف شده و ۴۰ میلیون تن مازاد تولید وجود دارد. در سال جاری نیز، صادرات سیمان حدود ۷ یا ۸ میلیون تن برآورد شده که احتمالا تا پایان سال به ۱۰ میلیون تن خواهد رسید.
مرتضی لطفی گفت: با توجه به کیفیت سیمان تولیدشده در ایران و مزیت هایی که تولید این محصول در ایران دارد، اگر دولت در زمینه دیپلماسی تجاری فعال شود، و زیرساخت های مورد نیاز در بخش صادرات را نیز فراهم کند، ارزش صادرات سیمان افزایش چشمگیری خواهد یافت.

Let’s block ads! (Why?)

کار پاره وقت دفتری با درآمد بالا / تبریز

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر دفتری و اداری خود از آقایان و بانوان واجد الشرایط دعوت به عمل میآورد. عنوان شغلی:مسئول امور مشترکین مزایا: کار بصورت پاره وقت میباشد. بدون نیاز به سابقه کار و مهارت(آموزش رایگان) میانگین درآمدی بالای ۲/۵ میلیون در ماه امکان ارتقا سمت شغلی شرایط: تحصیلات:دیپلم به بالا سن:۲۲ ۴۰ سال دارای روابط عمومی بالا و روحیه کار تیمی شرایط کار فقط و فقط بصورت حضوری و بعد از مصاحبه توضیح داده خواهد شد. جهت تعیین وقت مصاحبه با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید. شرکت:۰۴۱۳۳۳۶۳۹۸۹ عباسی:۰۹۳۵۸۲۴۰۹۵۳
تلفن تماس: ۰۹۳۵۵۹۰۶۸۶۶
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید

Let’s block ads! (Why?)

همه مردم ایران حامی سپاه هستند/نیازمند انسجام رسانه ای هستیم/تازه به دوران رسیده های آمریکا بدانند ایران واقعیت غیرقابل انکار است

معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران با بیان اینکه همه مردم ایران حامی سپاه هستند گفت: آمریکا اعلام می کند که به دنبال تحریم سپاه پاسداران است، در حالی که از ابتدای تشکیل این نهاد، ما در تحریم آمریکایی ها بودیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از قم، سردار رمضان شریف ظهر امروز در آیین روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران که از سوی سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) در تالار نخلستان قم برگزار شد، با اشاره به نگاه سپاه به اصحاب فرهنگ اظهار کرد: سپاه پاسداران اهمیت کار فرهنگی و رسانه ای را می داند و خبرنگاران در کانون توجه فرمانده سپاه هستند.
وی ادامه داد: امروزه شاهد هستیم که عملیات روانی و تبلیغات در جهان با استفاده از خبرنگاران و رسانه ها صورت می گیرد، به عنوان مثال کشورهای ناقض حقوق بشر در جهان اکنون به عنوان کشورهای حامی حقوق بشر معرفی می شوند و در کمیسیون های حقوق بشر عضویت پیدا می کنند.
معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران افزود: برخی از رژیم های مرتجع منطقه تاکنون یک بار هم رنگ صندوق رای را به خود ندیدند و در طول چند سال گذشته صدها هزار نفر از مردم کشورهای منطقه را کشته و مجروح کردند، اما هنوز محبوب اربابان خود هستند و با استفاده از رسانه ها یک چهره غیرواقعی برای این رژیم ها ترسیم شده است.
شریف با اشاره به عادی سازی روابط با اسرائیل در رسانه ها اظهار کرد: برخی از رسانه ها در سطح جهان به گونه ای تصویر سازی کردند که دیدار رهبران کشورهای منطقه با وزرای صهیونیست واکنشی به وجود نمی آورد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دارای یک گفتمان متعالی و مطابق با استانداردهای روز دنیا است، در طول چند دهه، ۴۰ انتخابات برگزار کرده است، اما این نظام مغضوب استکبار جهانی و رسانه های متعلق به آن است.
معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران با بیان اینکه خبرنگاران رسالت سنگینی بر عهده دارند، افزود: شهدا در میدان جنگ رسالت خودشان را انجام دادند و …

اخبار پیشنهادی:

Let’s block ads! (Why?)

قدردانی مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان از مدیرکل فرودگاه اهواز

قدردانی مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان از مدیرکل فرودگاه اهواز

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از زحمات مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان قدردانی کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی فرودگاه های استان خوزستان؛ منوچهر رحمانی مدیرکل راه و شهرسازی این استان با اهدای لوح سپاس از زحمات محمدرضا رضایی، مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان قدردانی کرد.
در قسمتی از این تقدیرنامه آمده است:
در جهان امروز بخش حمل و نقل از جمله بخش های زیر بنایی اقتصاد هر جامعه است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن فرآیند توسعه اقتصادی، خود در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می شود.
ضمن تقدیر از تلاش های ارزنده و خدمات صادقانه جنابعالی در پیشبرد اهداف شورای حمل و نقل استان خوزستان این لوح سپاس تقدیم می گردد.

اخبار پیشنهادی:

  قدردانی مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان از مدیرکل فرودگاه اهواز

  Let’s block ads! (Why?)


  ارتقای سطح ایمنی در ایستگاه های برق فرودگاه آبادان

  دریافت خبر : چهار‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۱

  ارتقای سطح ایمنی در ایستگاه های برق فرودگاه آبادان

  مدیر فرودگاه آبادان از نصب و راه اندازی تابلو برق پنج سلولی فشار متوسط با اعتبار پنج میلیارد ریالی خبر داد.
  به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی فرودگاه آبادان، غلامرضا دهقانی زاده با اعلام این خبر گفت: این تابلو که کنترل برق سایت های ناوبری، پست های روشنایی باند و ساختمان اداری را برعهده دارد، با هدف ارتقای سطح ایمنی در ایستگاه های برق فرودگاه نصب و راه اندازی شده است.
  دهقانی زاده با شاره به اینکه این تابلو با همکاری اداره کل تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و تلاش کارکنان فنی فرودگاه آبادان و نماینده شرکت تولیدکننده نصب، راه اندازی و وارد مدار عملیاتی شده است، گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران برای خریداری، نصب و راه اندازی انجام شده است.

  اخبار پیشنهادی:

   ارتقای سطح ایمنی در ایستگاه های برق فرودگاه آبادان

   Let’s block ads! (Why?)


   زیباترین اتفاق بازی تیم های تراکتور و پرسپولیس

   ایلنا/ در جریان بازی تیمهای تراکتورسازی و پرسپولیس اتفاق جالبی رخ داد.
   در بازی تیمهای تراکتورسازی و پرسپولیس یک اتفاق جالب و زیبا رخ داد. حضور ۱۰۰ نفر از توانخواهان مراکز توانبخشی تبریز در استادیوم حاضر شدند.
   این اتفاق برای اولین بار با همکاری روابط عمومی هیات فوتبال و تربیت بدنی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی صورت پذیرفت.
   بی تردید این تصاویر زیباترین تصاویر از بازی هفته دوم سرخپوشان تبریز و تهران بود که به ثبت رسید.

   Let’s block ads! (Why?)